Konkurs Pune

KATRORI ITS shpallë konkurs për:

Microsoft Dynamics Navision Implementues (2 pozita)

Pergjegjesite:

 • Implementimi i sistemeve ERP (Navision) tek klientet e kompanise
 • Analiza dhe dokumentimi i proceseve biznesore te klienteve
 • Krijimi i relacioneve te mira me klientet
 • Pergjegjes/e per implementim te projekteve sipas dinamikes se parapare me planin e punes
 • Merr pjese ne takime, mbledhje apo evente publike, kur eshte e nevojshme
 • Bën trajnimin e stafit te klientit per perdorimin e sistemit;
 • Raporton mbi ecurine e projekteve ne baza ditore te menaxheret e projekteve;
 • Merr pjese ne testimet interne dhe kualitetit te kontrolles se projekteve
 • Jep zgjidhje per problemet me sistem, te parashtruara nga klientet
 • Performon edhe detyra tjera te caktuara nga pergjegjesit

 

Kualifikimi:

 • Preferohet te kete te perfunduar shkollimin e larte, te profilit Ekonomik, Financa
 • Kandidatet duhet te kene pervoje ne implementim te sistemeve ERP (preferohen kandidatet qe kane punuar me Navision)
 • Preferohen kandidatet qe kane mbaruar kurse te kontabilitetit apo jane te certifikuar ne kontabilitet;
 • Aftesi per te punuar ne grupe/ekipe dhe nen presion
 • Aftesi te mira komunikimi dhe njohje te mire ne te shkruar dhe folur te gjuhes angleze
 • Njohje te konceptit te ERP sistemeve
 • Duhet te jete I pershtatshem per te punuar jashte orarit dhe gjate fundajavave, nese eshte e nevojshme
 • Duhet te kete patente shoferi, kategoria B
 • Duhet te kene njohuri te mira te gjuhes Angleze, ne te folur dhe shkruar
 • Duhet te kete njohuri rreth programeve per menaxhim te databazave SQL 2008R2, SQL2012 …
 • Kandidatet qe kane njohuri rreth NAVISION 2009, 2013, 2015,2016, 2017 kane perparesi

 

 

Afati i konkursit do te mbetet I hapur deri me 30.04.2017. Inkurajohen te gjithe kandidatet qe i permbushin kriteret e mesiperme qe te na dergojne nje CV dhe leter motivuese ne:                             hr@katrori-its.com.

Vetem kandidatet me te mire do te perzgjidhen per fazen e testimit dhe intervistimit.

 

Microsoft Dynamics Navision Developer (1 pozite):

 

Pershkrimi I Punes:

 

Kandidati do te jete I perfshire ne:

 • zhvillimet ne projekte te reja bazuar ne zgjidhjet NAVISION
 • Implementimi dhe mirembajtja e projekteve ekzistuese.

Kandidatet duhet te jene vete iniciator dhe me njohuri te gjere bizensi ne lemin e ERP-ve.

 

Pergjegjesite:

 • Zhvillimet e funksionaliteteve te reja ne sistemin NAVISION
 • Mirembajtja e kodit ekzistues ne projektet aktuale
 • Punon ngushte me menagjeret ne kompani per te dizajnuar zgjidhje te reja
 • Planifikon dhe implementon integrimin e proceseve me aplikacione te tjera nderlidhese me NAVISION
 • Ndihmone ne permiresimin e procesve te biznesit
 • Kualifikimet:
 • Preferohet, kandidati te jete I certifikuar ne NAVISION dhe te kete te kryer fakultetin e Shkencave Kompjuterike ose Inxhinieries Kompjuterike
 • Aftesite:
 • Pervoje shume te mire ne zhvillime NAV, preferohen edhe certifikimi
 • Pervoje ne kodiimin C/AL (te pakten 1- 2 vjet) ne NAV 5.0,2013 deri 2016
 • Pervoje pune ne NAV dhe SQL Server (1-2 vjet)
 • Te kuptoj mire proceset ERP
 • Pervoje ne dizajnimin e zgjidhjeve, dokumentimin dhe trajnimin
 • Pervoje ne integrimin me aplikacione tjera
 • Pervoje ne upgrade nga NAV 2009 ne versionet me te reja 2013,2015,2016

 

Aftesite tjera:

 • Jashtezakonisht I strukturar mire
 • Aftesi te mira komunikuese
 • Respekton afatet kohore per projekte te ndryshme
 • Punon ne grup
 • Ndihmon antaret tjere te grupit
 • Aftesi te mira analitike
 • Aftesi te punoje ne me shume se nje projekt

 

 

Afati i konkursit do te mbetet I hapur deri me 30.04.2017. Inkurajohen te gjithe kandidatet qe i permbushin kriteret e mesiperme qe te na dergojne nje CV dhe leter motivuese ne:                             hr@katrori-its.com.

Vetem kandidatet me te mire do te perzgjidhen per fazen e testimit dhe intervistimit.